Undervisning til medarbejdere/plejepersonale om stress

tina_verticalStress er en grundlæggende biologisk reaktion, der gør, at man kan yde en ekstraordinær indsats i en oplevet presset situation. I dette undervisningsforløb bliver du, som medarbejder/plejepersonale i stand til, at tage bedre vare på dig selv.

Stress er en naturlig mekanisme i vores krop. Lidt stress er ok. Langvarig stress er skadeligt! Men stress kan behandles og forebygges.

Stress har indflydelse og konsekvenser for både vores arbejdsliv og vores sociale liv, hvorfor det er meget vigtigt, at det tages seriøst.

Jeg vil i undervisningen komme ind på, hvordan stress føles, hvad der giver stress, samt hvordan man bliver opmærksom på stress-symptomer.

Jeg vil også komme ind på erkendelsesforløbet omkring stress. Det kan for mange være meget svært at indse og erkende, at man har stress. Hvorfor er dette så svært?

Undervisningen består bl.a. i:

  • Læring om stress
  • Hvad er stress?
  • Hvem bliver stressede?
  • Hvordan kommer stress til udtryk?
  • Fysisk
  • Psykisk
  • Socialt
  • Hvordan hjælper man et menneske der er i en stress-tilstand?
  • Hvordan forebygger man stress?
  • Hvad kan virksomheden eller du som kollega gøre for at anerkende den stressede medarbejder?

Undervisningen vil være tilrettelagt således at medarbejderne/plejepersonalet får viden om stress og hjælp til at håndtere og forebygge stress på egen arbejdsplads.

Kontakt mig nu, og hør mere